ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดมอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน ปี 2557
กปภ.สาขาด่านขุนทดมอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน ปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด โดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด พร้อมด้วยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด จำนวน ๒ คน ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. ขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๘๔๐ ขวด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมสนับสนุน "โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน ประจำปี ๒๕๕๗"
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937