ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผจก.กปภ.สาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2557 โดยช่วงเช้าได้มีการทำความสะอาดภายในสำนักงาน และช่วงบ่ายพนักงานในสังกัดพร้อมใจทำความสะอาดปัดกวาดบริเวณรอบๆอาคารสำนักงาน และโรงกรองน้ำ โดยถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนรักองค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่เข้ามาใช้บริการที่สำนักงานประปาอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937