ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ทำความสะอาดโรงกรองน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ทำความสะอาดโรงกรองน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้น้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่าน นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ศิริโรจน์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาเสนา เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปา สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ กปภ.ถึงความสะอาดของน้ำประปาตรงตามมาตรฐานของกรมอนามัย และมุ่งสู่องค์กรที่มีระบบผลิตจ่ายน้ำและบริการที่เป็นเลิศ ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937