ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา นายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำทีมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยร่วมพูดคุยถึงอุปสรรค ปัญหาในการทำงาน และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบหมายกำชับให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2557 อันได้แก่ นายศุภสิทธิ์ พึ่งอำพล ช่างไฟฟ้า 5
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937