ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า แลกเปลี่ยนข่าวสารภายในองค์กร
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า แลกเปลี่ยนข่าวสารภายในองค์กร
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผจก.กปภ.สาขาเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2557 "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความผูกพัน ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร" โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นภายในองค์กร พร้อมหาแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในวันดังกล่าวได้คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนมิถุนายน 2557 ได้แก่นางสาวเต็มสินี ภาพอนันท์พงษ์ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937