ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า “Morning Talk” ครั้งที่ 9/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน มิถุนายน 2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า “Morning Talk” ครั้งที่ 9/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน มิถุนายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ครั้งที่ 9/2557 เพื่อให้พนักงาน มีโอกาส พบปะ พูดคุย ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)
กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน (ซึ่งปกติดำเนินการเป็นประจำทุกวัน) จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และ ข้าวต้ม ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน ทำให้รับทราบปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

1. นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้กับ คณะผู้ตรวจสอบ จนการตรวจสอบผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย

2. ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่าน ปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่ คณะผู้ตรวจสอบ เสนอแนะไว้ ตามเวลาที่กำหนดด้วย ส่วนประเด็นที่เป็นคำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ กปภ. ที่มีอยู่เดิม เมื่อนำมาปฏิบัติ แล้ว เกิดผลกระทบกับผู้ใช้น้ำ ส่งผลกับภาพลักษณ์ องค์กร ในทางลบ จะนำเสนอผ่านตัวแทน ชมรมผู้จัดการประปา พิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

3. หนง.ผลิต รายงานว่าสถานการณ์น้ำ ขณะนี้น่าเป็นห่วง และต้องเฝ้าระวัง โดยกำชับเจ้าหน้าที่ ดำน้ำเก็บขยะที่อุดตันท่อทางดูด แรงต่ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ปริมาณการสูบน้ำดิบได้พอเพียงกับความต้องการของผู้ใช้น้ำ

4. ผช.ผจก.ฯ ชี้แจงให้พนักงานทุกคนทราบว่า ขณะนี้ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบว่า กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) จะระงับการจ่ายน้ำชั่วคราว หากผู้ใช้น้ำไม่ชำระค่าน้ำประปา ตามกำหนดภายใน 1 งวดการใช้น้ำ

5. ผช.ผจก.ฯ ซักซ้อมการตอบคำถาม กรณี ผู้ใช้น้ำรายใหม่ ให้เป็นไปในแนวเดียวกัน

6. กรณี มีการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ให้งานลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งทุกงาน เพื่อทราบ และจะได้ตอบคำถามกับผู้ใช้น้ำรับทราบ ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937