ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557
กปภ.สาขาบ้านหมี่ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดทีมพนักงานในสังกัดลงพื้นที่ให้บริการผู้ใช้น้ำในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยได้ออกให้บริการรับคำร้องทั่วไป และค้นหาซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและภายนอกบ้าน ดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ณ บริเวณวัดถลุงเหล็กน้อย ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  นอกจากนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 360 ขวด และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธีไปแจกจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้บริการดังกล่าวด้วย โดยมีลูกค้าได้รับบริการจากกิจกรรมนี้รวมทั้งสิ้น 50 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937