ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง ร่วมกิจกรรมรู้รักสามัคคีเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ
กปภ.สาขาชุมพวง ร่วมกิจกรรมรู้รักสามัคคีเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557  นางจรรยมณฑน์  ถวัลย์ภูวนาถ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  เข้าร่วมกิจกรรมรู้รักสามัคคีเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ  ร่วมกับทหาร และหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอชุมพวง  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา พร้อมนี้การประุปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  ได้ให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับผู้ร่วมงาน  เป็นจำนวน  1,200  ขวด  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ในการมีส่วนร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ของคณะ  คสช.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937