ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการ เติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ออกพบปะลูกค้า ตามโครงการ เติมใจให้กัน ( Home Care ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นางสิรินุช โกวพัฒนกิจ หนง.อำนวยการ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ออกพบปะลูกค้าตามโครงการ "เติมใจให้กัน " ( Home Care ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยการนำรถบริการเคลื่อนที่ PWA Moving Service ออกพบประชาชนเพื่อให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปา รับเงินค่าติดตั้งประปา และให้บริการเรื่องระบบประปา ในวันที่ 24 มิถุนายน2557 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนชุมชนวัดโคกมะยม องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม ตำบลคานหาม หมู่ที่ 5 6 และ 9 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          โดยดำเนินการให้คำแนะนำช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา และให้ชำระเงินค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลาในใบแจ้งหนี้ โดยกำหนดให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าน้ำ ภายใน 1 งวด การจ่ายน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกงดจ่ายน้ำ ถ้าหากไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ให้โทรศัพท์สอบถามได้ที่ประปาสาขา ให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างประหยัด ถูกวิธี และวิธีการตรวจสอบ กรณีท่อประปารั่วภายในบ้านเบื้องต้น เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) กับลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจ อยากให้ กปภ. ดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937