ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗
กปภ.สาขาปากช่อง ร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง โดยการนำของ นายชาญ บุญแจ้ง ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ ร่วมกับอำเภอปากช่อง ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องได้ให้การสนับสนุนพัดลม ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล การออกร้านกาชาดในงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี ๒๕๕๗
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937