ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กปภ.สาขาด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด โดย นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด จำนวน ๔ คน เข้าร่วมปฏิบัติการออกหน่วยบริการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ " อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ณ.สำนักสงฆ์กุดพุดซา หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้แจกน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๒๔๐ ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดงานและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านสังคม (CSR) ของการประปาส่วนภูมิภาค
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937