ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แ่ก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แ่ก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดยนายทองใบ ชื่นเชื่อม ผจก.กปภ.สาขาสีคิ้ว มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สนใจเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ โดยรับยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโนนนา หมู่ 8 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากสำนักงาน กปภ.สาขาสีคิ้วประมาณ 7 กิโลเมตร โดยในวันดังกล่าวมีประชาชนสนใจยื่นคำร้องจำนวนทั้งสิ้น 98 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937