ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วมอบน้ำดื่มกิจกรรมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน
กปภ.สาขาสีคิ้วมอบน้ำดื่มกิจกรรมค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดย นายทองใบ ชื่นเชื่อม ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน รวม 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้น้ำสู่อาเซียน" ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมิตรภาพ 200 หมู่ 6 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 โดยกิจกรรมนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสถาบัน และคณะนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 332 คน พร้อมกันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 360 ขวด สำหรับใช้ในกิจกรรมด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937