ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรีมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน..คนครบุรี
กปภ.สาขาครบุรีมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน..คนครบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี นำโดย นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด แก่ นายอำเภอครบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม "คืนความสุขให้ประชาชน..คนครบุรี" ของ ศูนย์รู้รักสามัคคีอำเภอครบุรี สำหรับนำไปให้บริการประชาชนที่มาร่วมในงานดังกล่าว
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937