ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายร่วมแจกน้ำดื่มในกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน
กปภ.สาขาพิมายร่วมแจกน้ำดื่มในกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2557 ที่ผ่านมา นายไพรวัลย์  กล่ำสุข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม " เราขอมีส่วนร่วมคืนความสุขให้ประชาชน" ณ บริเวณอุทธยานประวัติศาสตร์พิมาย โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.จำนวน 84 โหล (1,008 ขวด) ไปแจกฟรีให้แก่ทหาร เจ้าหน้าที่ และผู้มาร่วมงาน ทั้ืงนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937