ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี
กปภ.สาขาสีคิ้วมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีิคิ้ว โดย นายทองใบ ชื่นเชื่อม ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน รวม 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม "ผ้าป่าสามัคคี" เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กอนุบาล ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว หมู่ที่ 11 สพฐ. ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557  พร้อมกันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. จำนวน 400 ขวด (34 โหล) แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สำหรับบริการประชาชน  คณะครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ร่วมงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937