ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมพนักงาน ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี การหล่อองค์พระประธาน อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมพนักงาน ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี การหล่อองค์พระประธาน อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมพร ทองอินทร์ หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมงานฉลองครบรอบ 3 ปี การหล่อองค์พระประธาน อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานมุ่งเน้นในเรื่องความปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบาน คสช.

บรรยากาศภายในงาน

          ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 (ต้นเสลา) มวลชนจาก 16 อำเภอ ร่วมแข่งกีฬาพื้นบ้าน และประกวดกองเชียร์ ณ หน้าลานหอนาฬิกา ประธานฯ มอบรางวัลผู้ชนะในแต่ละประเภท

          เวลา 18.15 น. ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด พ่อค้า ประชาชน พลังมวลชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ทำให้รู้สึกว่า "ภูมิใจ" ที่ได้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในครั้งนี้ ในฐานะพนักงาน ของการประปาส่วนภูมิภาค และได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด ทำให้เกืดภาพลักษณ์ ที่ดี กับองค์กร
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937