ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการ "เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
กปภ.สาขาธัญบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในโครงการ "เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวศศิธร  ผิวสอาด หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการออกหน่วยให้บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลตำบลธัญบุรี ซึ่งได้ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ พร้อมทั้งให้บริการแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 240 ขวด และให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี การดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านแก่ประชาชนด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937