ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
กปภ.สาขาธัญบุรี คัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ.สาขาธัญบุรี นำโดยนายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ โดยผู้ได้รับเลือกได้แก่ นางสาวชฏาภรณ์  ขจรชัย ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ๓ สังกัดงานจัดเก็บรายได้ ๒ มีทัศนคติในการดำเนินงานคือ คิดดี ทำดี มีสติ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937