ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๕/๕๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๕/๕๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้างาน ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยหัวข้อสนทนาเป็นการประชุมรับนโยบายของ ผอ.กปภ.เขต ๒ เรื่องการลงข้อมูล GIS ให้เป็นปัจจุบัน การติดตามผลการลงข้อมูล SEPA การรับโทรศัพท์ การตอบคำถามผู้ใช้น้ำ โดยมีพนักงานบริการเข้าเวรตอบคำถาม - แนะนำผู้ใช้น้ำด้านเทคนิค และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา - อุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ที่ได้รับเลือกคือ นายอนันต์  สินแก่น ตำแหน่งช่างเครื่องกล ๓ สังกัดงานผลิต
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937