ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 น. - 9.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมี่ ทำทีมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสารต่างๆในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงานอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937