ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูง ร่วมประชุมเปิดและปิดการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
กปภ.สาขาโนนสูง ร่วมประชุมเปิดและปิดการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


           นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับ คณะผู้ตรวจสอบ งานตรวจสอบภูมิภาค 1 กองตรวจสอบภูมิภาค 3 ประชุมเปิดการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และประชุมปิดการตรวจสอบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937