ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทด แจกน้ำดื่มในกิจกรรม อบจ.พบประชาชน
กปภ.สาขาด่านขุนทด แจกน้ำดื่มในกิจกรรม อบจ.พบประชาชน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด เข้าร่วม "โครงการองค์กาารบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ประจำปี 2557" อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ณ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดนครราชสีมา และประชาสัมพันธ์ภารกิจของการประปาส่วนภูมิภาค  พร้อมนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 360 ขวด ไปแจกฟรีแก่ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการภายในบู๊ทของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937