ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2557
กปภ.สาขาโนนสูงจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 13 (สร้างความผูกพัน) เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานลูกจ้างในสังกัด และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ รวมถึงแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ พูดคุยปัญหาในการปฏิบัติงานภายในองค์กร พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ได้แก่ นายพัฒน์ธนพงศ์ สุขจ้อย ช่างเครื่องกล 4 และ นายชัยวัฒน์ ศรีหา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937