ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำเดือนมิถุนายน 2557
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เข้าร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชนประจำเดือนมิถุนายน 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา นายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ หมู่บ้านดำรงสุข หมู่ที่ 17 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน120 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการ พร้อมรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีค่าน้ำประปาแพงแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937