ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2557 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี จัดสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2557 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี นำโดย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิธีคิดในการทำงานที่พร้อมให้บริการผู้ใช้นำด้วยความเต็มใจ พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน การติดตามหนี้คงค้าง ซึ่งส่งผลรวมต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน มิถุนายน 2557 ได้แก่ นายสุชาติ แสงทอง ตำแหน่งพนักงานบริการ 4 สังกัดงานบริการ
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937