ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วสนับสนุนน้ำดื่มพิธีส่งมอบอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
กปภ.สาขาสีคิ้วสนับสนุนน้ำดื่มพิธีส่งมอบอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดย หัวหน้างานบริการและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีส่งมอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ "อาคารคล้ายทองธรรมานุสรณ์" ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ ยังได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 300 ขวด (25 โหล) แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สำหรับนำไปให้บริการครูและนักเรียนที่ร่วมในกิจกรรมนี้ต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937