ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า “Morning Talk” ครั้งที่ 8/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า “Morning Talk” ครั้งที่ 8/2557 และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) นำโดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า "Morning Talk" และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ครั้งที่ 8/2557 เพื่อให้พนักงาน มีโอกาส พบปะ พูดคุย ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพันธ์ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 14 (สร้างความผูกพันธ์) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา07.00–08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

          กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. พนักงานมาร่วมทำกิจกรรม5 ส. โดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน (ซึ่งปกติดำเนินการเป็นประจำทุกวัน) จากนั้นร่วมกันรับประทานอาหารเช้า คือ น้ำชา กาแฟ โอวัลติน และซาลาเปาอาม่า ได้มีการพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน ทำให้รับทราบปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้คำแนะนำในการทำงาน และนำปัญหาที่พบเห็นของแต่ละงานมาปรับปรุงแก้ไข ประเด็นในการสนทนาครั้งนี้ ได้แก่

1. นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา กล่าวแสดงความชื่นชมพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือกันให้การต้อนรับคณะผู้ดูงานจากประเภทอินเดีย โดยพร้อมเพรียง จนได้รับคำชื่นชมจากคณะผู้ดูงาน

2. สำนักตรวจสอบ กำหนดเข้าตรวจสอบตามแผนงานประจำปี 2557 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นี้ จึงขอความร่วมมือให้ทุกงาน เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบครั้งนี้ โดยจะเป็นการตรวจ 100 % สิ่งไหนที่ไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย

3. แผนการล้าง ทำความสะอาด ทีสแตนเนอร์ และ วายสแตนเนอร์ ของงานบริการฯ ต้องกำหนดให้ชัดเจน เนื่องจาก เป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ การทำความสะอาดจะทำให้จำหน่ายน้ำได้มากขึ้น

4. การขอติดตั้ง หากเอกสารไม่ครบ และผู้ใช้น้ำเดินทางมาไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง ขอให้รับเรื่องไว้ และนำมาให้ในภายหลัง โดยขอหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ใช้น้ำไว้ และประสานทางโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง

5. การรับเงินประกันการใช้น้ำ กรณีขอเปลี่ยนจากมาตรชั่วคราว เป็นถาวร ต้องอธิบายให้ผู้ใช้น้ำเข้าใจ และออกใบเสร็จชั่วคราวให้
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937