ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรีสนับสนุนน้ำดื่มแก่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
กปภ.สาขาครบุรีสนับสนุนน้ำดื่มแก่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,500 ขวด แก่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบน้ำดื่ม
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937