ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาท่าเรือจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดย นายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ พร้อมด้วยทีมพนักงาน ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการลูกค้าผู้ใช้น้ำบริเวณตลาดภาชี หมู่ 5 , 9 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2557 โดยได้ให้บริการซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในและภายนอกบ้าน ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุด  นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการรับคำร้องต่างๆ พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน รวมถึงให้ลูกค้ากรอกแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937