ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำทีมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณอาคารสำนักงาน  โดยจัดภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ทำความสะอาดคลังพัสดุและโรงกรองน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียน สะอาด และเพื่อให้เป็นสถานที่น่าใช้บริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดให้ระหว่างพนักงานอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937