ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรีมอบน้ำดื่มในกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นครบุรีสัมพันธ์
กปภ.สาขาครบุรีมอบน้ำดื่มในกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นครบุรีสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด แก่เทศบาลตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นครบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937