ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมาย ออกพบลูกค้าในกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
กปภ.สาขาพิมาย ออกพบลูกค้าในกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นายไพรวัลย์ กล่ำสุข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนและเติมความห่วงใยแก่ลูกค้าในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในเขตพื้นที่อำเภอคง บริเวณหมุ่ที่ 4 , 7 , 8 , 11 , และ 19  ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โดยในการออกพื้นที่พบปะลูกค้าผู้ใช้น้ำในครั้งนี้ ได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้านที่ชำรุด พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ซึ่งสร้างความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937