ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า พร้อมติดตามการดำเนินโครงการ WSP & PM
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า พร้อมติดตามการดำเนินโครงการ WSP & PM
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายจินดาพล กลิ่นเพชร ผจก.กปภ.สาขาท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 30/2557 โดยเป็นการพูดคุยถึงปัญหาในการทำงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ WSP & PM เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย กปภ. อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937