ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
กปภ.สาขาสีคิ้วร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยไว้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557  ที่ผ่านมา โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 1 คน คือ นายอนันต์ แชะจอหอ พนักงานการเงินและบัญชี 5
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937