ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นายชาญ บุญแจ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ และคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๔ สร้างความผูกพัน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ได้พบปะสังสรรค์และร่วมเสวนากิจกรรมและการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงแลกความคิดเห็นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในหน่วยงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937