ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่2/2557
กปภ.สาขาชัยบาดาล จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่2/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล โดย นายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำทีมพนักงานออกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ บริเวณ ชุมชน หมุ่ 7 , 8 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี โดยได้ให้บริการตรวจสอบท่อรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้า  พร้อมทั้งร่วมสอบถามปัญหาการใช้น้ำประปากับลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงแจกน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ประชาชนที่ร่วมโครงการ จากผลการออกให้บริการในครั้งนี้ มีลูกค้าได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล รวมทั้งสิ้น 81 ราย

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937