ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงสนับสนุนน้ำดื่มการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโดน
กปภ.สาขาชุมพวงสนับสนุนน้ำดื่มการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโดน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2557  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  นำโดย นางจรรยมณฑน์  ถวัลย์ภูวนาถ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน  ร่วมกันแจกน้ำดื่ม จำนวน 400  ขวด  ณ บ้านหนองโดน  ม. 5 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  ในกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนบ้าน หนองโดน  ที่สำนักพระราชวังได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้   โดยได้รับเกียรติจาก กรมวังผู้ใหญ่  ( ว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร ) เป็นประธานเปิดการประชุม
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937