ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ร่วมหารือกับการประปานครหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนบริเวณพื้นที่รอยต่อ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ร่วมหารือกับการประปานครหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนบริเวณพื้นที่รอยต่อ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการประปานครหลวง ที่มาเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องน้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล ในบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937