ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานีออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งประปาในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2557
กปภ.สาขาปทุมธานีออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งประปาในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 5/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานีออกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557 เพื่อให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่แก่ประชาชนผู้ต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ณ เทศบาลตำบลคูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้สนใจมายื่นคำร้องขอใช้น้ำประปาจำนวนทั้งสิ้น 162 ราย พร้อมนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานียังได้ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ในเรื่องระเบียบข้อกำหนดในการติดตั้งใช้น้ำประปา รวมถึงวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937