ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงาน กองบริหารองค์ความรู้ ที่มาดูงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้ของ กปภ.
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงาน กองบริหารองค์ความรู้ ที่มาดูงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้ของ กปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นำโดยนายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี และนางสาวเปรมอัทยา  กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะทำงาน กองบริหารองค์ความรู้ สำนักงานใหญ่ ที่มาศึกษาดูงาน การดำเนินงานของการประปา พื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวนผู้ใช้น้ำ ระบบผลิต งานบริการลูกค้า ปัญหา - อุปสรรคในการดำเนินงาน ความเสี่ยงในการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้เดินทางไปดูระบบผลิตน้ำคลอง ๑๓ และจุดรับน้ำจากระบบผลิตก่อนส่งให้ผู้ใช้น้ำบริโภค
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937