ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกออกพบลูกค้าประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557
กปภ.สาขานครนายกออกพบลูกค้าประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โดย นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำทีมพนักงานในสังกัดออกพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ หมู่บ้านดงข่า หมู่ที่ 4 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก ซึ่งการออกพบลูกค้าประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายกในครั้งนี้ ได้ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมมาตารวัดน้ำ อุปกรณ์ประปา และระบบจ่ายน้ำประปาภายในบ้าน พร้อมทั้งดำเนินการค้นหาและซ่อมแซมท่อประปาแตกรั่วหน้าบ้านและนอกบ้านโดยมีคิดค่าแรง รวมถึงให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน ซึ่งมีลูกค้าได้รับบริการรวมทั้งสิ้น 60 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937