ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับประชาชนที่เข้ามาชำระค่าน้ำประปาหลังวันหยุดต่อเนื่อง
กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับประชาชนที่เข้ามาชำระค่าน้ำประปาหลังวันหยุดต่อเนื่อง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          วันนี้ (12 พ.ค.57) กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้ให้การต้อนรับผู้ใช้น้ำที่เดินทางมาชำระค่าน้ำที่กปภ.สาขา หลังวันหยุดต่อเนื่องที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ใช้น้ำเข้ามาชำระค่าน้ำจำนวนกว่า 5,058 ฉบับ ซึ่งกปภ.สาขารังสิต(พ) ได้จัดเตรียมสถานที่ เจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการผู้ใช้น้ำที่เข้ามาติดต่อที่กปภ.สาขารังสิต(พ) ด้วยความรวดเร็ว
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937