ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธประวัติ,ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วจำลอง(เปราเฮร่า)ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,ขบวนแห่พระพุทธรูปองค์จำลองพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิธีเปิดงาน “เทศกาลวันวิสาขบูชา
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธประวัติ,ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วจำลอง(เปราเฮร่า)ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,ขบวนแห่พระพุทธรูปองค์จำลองพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิธีเปิดงาน “เทศกาลวันวิสาขบูชา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ก้อนนาคผจก.กปภ.สาขาเสนา นายสมพร ทองอินทร์ หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์เข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธประวัติ,ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วจำลอง(เปราเฮร่า) ของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา, ขบวนแห่พระพุทธรูปองค์จำลองพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเส้นทางสายที่ 1 เริ่มต้นจากศูนย์ราชการจังหวัด ถึงวัดมหาธาตุ(วัดหลังคาขาว) และร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี 2557" วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม  2557   ณ  บริเวณวัดมหาธาตุ (วัดหลังคาขาว) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าร่วมในพิธี

           ขบวนแห่ฯ ถึงบริเวณวัดมหาธาตุ เวลาประมาณ 17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา รวมทั้งคณะผู้มีเกียรติร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) เวลา 18.00 น. พระสงฆ์และผู้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกัน เสร็จจาก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ร่วมเวียนเทียน  และเยี่ยมชมกิจกรรมของพระสงฆ์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติศรีลังกา  และการแสดงแสง สี เสียง ชุด "วิสาขพุทธบารมี สองแผ่นดิน"  ในการนี้ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)  ได้มอบน้ำดื่ม ติดตราสัญลักษณ์ จำนวน  1,000 ขวด  เพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี ให้กับ กปภ.
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937