ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2557 ให้แก่บุตรพนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.ข.2
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2557 ให้แก่บุตรพนักงานและลูกจ้างในสังกัด กปภ.ข.2
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2  โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จำนวน 58 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านการศึกษา โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด อีกด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937