ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ต้อนรับคณะวิศวกร 4 ในการเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำคลอง 13
กปภ.สาขาธัญบุรี ต้อนรับคณะวิศวกร 4 ในการเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำคลอง 13
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          ในวันที่ 30 เมษายน 2557 นำโดย นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย นายมนต์ชัย  กองสุทธิ หัวหน้างานผลิต นายคมศักดิ์  เศษสิลา หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงาน กปภ.สาขาธัญบุรี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะวิศวกร 4 จำนวน 25 คน ที่มาศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาธัญบุรี ณ สถานีผลิตน้ำคลอง 13 ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานบรรจุใหม่ ก่อนปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937