ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ประชุมจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
กปภ.สาขารังสิต(พ) ประชุมจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

               วันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. นางสาวนุชนาฎ เอี้ยวสกุล ผช.ผจก กปภ.(พ)สาขารังสิต จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัดเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของทุกระบบงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937