ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทอง นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา
กปภ.สาขาอ่างทอง นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำโดยนายวรดี ชินคชบาล ผจก.กปภ.สาขาอ่างทอง มอบหมายให้หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ และพนักงานในสังกัด นำรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ณ บริเวณที่ทำการอำเภอแสวงหา จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2557 ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้ใช้น้ำมาใช้บริการจำนวน 570 ราย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937