ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายจัดประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือนเม.ย. 57
กปภ.สาขาพิมายจัดประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือนเม.ย. 57
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 25  เมษายน  2557 ที่ผ่านมา นายไพรวัลย์  กล่ำสุข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำทีม หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิธีคิดในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งเป็นการส่งผลรวมต่อประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันวางแผนกำหนดแผนงานโยธาและระยะเวลาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานประจำเดือน และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเพื่อให้สำนักงานน่าอยู่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937