ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 7/2557
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 7/2557
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน WSP ครั้งที่ 7/2557  ในวันที่ 23 เมษายน 2557  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการที่ผ่านมา  เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ.

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทำงาน WSPฯ ได้แจ้งกับคณะทำงานว่า กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ จะมาตรวจผลการดำเนินการตาม โครงการ WSP ฯ ของ กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) และจะมีการสัมภาษณ์พนักงาน ถึงโครงการนี้ จึงขอให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  และได้กำหนดให้จัดมุมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา รวมถึงภาพการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

          นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิตแจ้งว่า กรค.2 กปภ.ข.2 ให้ปรับปรุงรูปแบบรายงาน ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ รวมทั้งให้ กปภ.สาขา ดำเนินการจัดทำคู่มือ และ Flow Chart ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว  ส่วนเรื่องที่ต้องพิจารณาและวินิจฉัยร่วมกัน หากถ่ายเอกสาร จะสิ้นเปลืองมากเนื่องจากเอกสารมีเป็นจำนวนมาก จึงจะนำเสนอโดยโปรแกรม Power Point  ในการประชุมครั้งต่อไป

                นางสาวอารีย์ ฟูหลักฐาน นักวิทยาศาสตร์ 6 แจ้งว่า จะมีการเพิ่มจำนวนจุดเก็บน้ำตัวอย่างตามโครงการ WSPจากจำนวนผู้ใช้น้ำ  5,000 ราย ต่อหนึ่งจุด เป็น 1,000 ราย ต่อหนึ่งจุด
 นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผช.ผจก.กปภ. (พ) สาขาพระนครศรีอยุธยาแจ้งที่ประชุม ขอหารือเรื่องการจัดทำมุมแห่งการเรียนรู้ กับคณะทำงานอีกครั้ง และนำเสนอในครั้งต่อไป

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937